Verder groeien in uw leiderschap?

Leiders zijn die personen die anderen weten te inspireren en motiveren om iets tot stand te brengen.  Leiderschap is voor ons daarmee eerder kenmerk van een relatie dan een formele positie.

Anderen zoeken u op en vertellen hun verhaal. Ze haken aan op uw visie omdat ze voelen dat het ook hun visie raakt en dat ze daar ruimte voor krijgen. Ben u ook formeel leider? Natuurlijk vraagt dit van u ook kennis en organisatievermogen om het georganiseerd en gerealiseerd te krijgen. In onze visie is leiderschap opgebouwd uit verschillende bij elkaar horende aspecten. Dit noemen we dit het ABCDE van Leiderschap. Wij bieden coaching en begeleiding om deze aspecten te ontwikkelen en meer eigen te maken.


Het ABCDE van Leiderschap


Authenticiteit: 
U kent uzelf, uw emoties en uw diepere motieven. U kent uw persoonlijke missie en hoe in het werk en in het leven wilt staan. Uw weet hoe u gevormd bent en welke waarden en normen u leeft. U bent open over deze persoonlijke zaken en handelt daarnaar. U vraagt en verdraagt feedback.

Betrokkenheid:
U bent geïnteresseerd in de mensen waar u leiding aan geeft, bent nieuwsgierig waar ze vandaan komen en wilt weten wat hun drive is. U maakt contact en heeft oprechte belangstelling en aandacht voor wat de ander beweegt. Emoties van anderen mogen er zijn en u weet ermee om te gaan.  U weet dat er een wederzijdse afhankelijkheid is om uw doelen te bereiken. Anderen voelen zich veilig door uw steun en betrokkenheid, waardoor zij meer risico's durven nemen.

Civilisatie:
U weet waar u en de mensen waar u leiding aan geeft staan op de ontwikkellader. U bent ontwikkelingsgericht en streeft ernaar uzelf, de medewerkers en de organisatie verder te ontwikkelen in hun potentieel. U investeert erin om de cultuur van uw organisatie en de omgeving waarin u werkt te doorgronden en werkt eraan de communicatie en cultuur te creëren die het beste de doelen ondersteunen.

Dienstbaarheid:
U heeft een visie over wat er beter en anders kan in de samenleving. Door de verbinding aan te gaan begrijpt u wat er werkelijk nodig is. De doelen van de organisatie past u daarop aan. U zet middelen, systemen en methoden in om deze doelen te bereiken. U zorgt ervoor dat de systemen de leefwereld van uw medewerkers en klanten ondersteunen en voorkomt dat de systeemwereld de leefwereld overruled. Tevens zorgt u ervoor dat de leefwereld zodanig met de middelen omgaat, dat er continuïteit en een toekomst is.

Emergentie:
U kunt omgaan met de complexiteit die er is en sluit u ogen niet voor delen van de werkelijkheid. U investeert erin dat u de effecten van uw handelen - op korte en langere termijn - kunt zien. U ziet de belangen en verschillen die u moet overbruggen en kent de paradoxen op uw pad. U kunt meerdere doelen gelijktijdig dienen. U probeert de complexiteit te omvatten en vanuit het geheel te handelen, zonder uw ogen te sluiten voor zaken die er ook toe doen.

  

Meerdaagse trajecten om te groeien in leiderschap in de Bourgogne

Wij bieden verschillende mogelijkheden om met u te werken aan het ABCDE van Leiderschap. Wij nemen u graag mee voor een intensief en persoonlijk traject in de Bourgogne. In een regionaal natuurpark hebben wij een bijzondere plek waar we met u aan de slag gaan met uw persoonlijke vragen en doelen. Uw vraag en ontwikkelbehoefte staat bij ons centraal. Wij werken met basisprogramma's die we aanpassen aan uw specifieke situatie. Wij werken met individuen en met kleine groepjes tot maximaal 4 personen. Zo kunnen we een persoonlijke benadering en maatwerk blijven garanderen.

U verblijft in een oud landhuis. Hier maken we optimaal gebruik van de natuur, de rust en de afstand die we creëren van de dagelijkse beslommeringen. We wisselen het gesprrek af met stilte wandelingen, onderzoek naar uw diepere beweegredenen met de casussen die u inbrengt. We kijken hoe u kunt groeien en wat u daarin belemmert. We ontvouwen uw mogelijkheden en krijgen samen helder wat u te doen staat om krachtiger in uw leiderschap en leven te staan.

 

Leiderschapsontwikkeling in uw organisatie

Wij bieden procesbegeleiding en training aan bestuurders, leiders en managers. Dit doen wij zowel voor individuen, als voor teams en groepen to maximaal 12 personen per groep. Wij werken met kennis en betrokkenheid en houden het graag dichtbij en persoonlijk. Uw situatie, de vraagstukken waar u in de dagelijkse praktijk voor staat maken nadrukkelijk onderdeel uit van hetgeen we met elkaar uitwerken. Daardoor blijft er een constante verbinding tussen wat u wilt leren en de praktijk waar het moet landen.

Werkwijze en kosten

Bij een vraag om leiderschapscoaching, starten we met een intake. Een intake duurt twee uur. Indien u in het eerste uur van de intake besluit geen samenwerking met ons aan te gaan dan is dit uur kosteloos. Besluit u met ons verder te gaan dan wordt de kosten van de intake bij u in rekening gebracht. Een intake van twee uur kost € 320,-- . Wij maken dan een offerte met daarin de probleemstelling, de te behalen doelen en een aanpak. Hierin spreken we ook het aantal coachingssessies af. Wij factureren achteraf en alleen de coachingssessies die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.
Het uurtarief voor coaching bedraagt € 160,- per uur, exclusief btw. Een coachingssessie duurt doorgaans 2 uur en vindt plaats in onze praktijk in Ooltgensplaat.

Bij een vraag om een leiderschapstraject voor het management van uw organisatie, starten we met een verkennend gesprek. Dit gesprek is kosteloos en wederzijds vrijblijvend. In dit gesprek wordt met u verkend wat er nog meer aan informatie of contacten nodig is om tot een passende offerte te kunnen komen.
Het uurtarief voor procesbegeleiding en training bedraagt € 160,- per uur, exclusief btw, reiskosten en eventuele verblijfskosten. Bij langdurige trajecten kunnen wij u een gunstig voorstel doen met aantrekkelijk dagtarief.

Voor onze leiderschapstrajecten in Frankrijk gelden speciale aantrekkelijke tarieven. Raadpleeg hiervoor onze agenda.

 

Neem hier contact op om te informeren naar de mogelijkheden of een verkennend gesprek.