Executive coaching


Wat houdt u bezig?

Hoe hoger in de top, des te meer belangen en aspecten gekend en gewogen moeten worden om verantwoorde besluiten te nemen. Deze verantwoordelijkheid heeft een gewicht. Met het klimmen van de ladder ondervinden steeds meer mensen, in en buiten de organisatie, de effecten van uw besluiten. Waarschijnlijk bent u intelligent, heeft u visie en doorzettingsvermogen.  De omgeving verwacht dat u het beste doet, dat geeft de nodige druk. U heeft te maken met afwegingen voor de korte termijn belangen zoals een financieel resultaat en/of een maatschappelijk effect. En met afwegingen op de langere termijn, zoals de continuïteit van de onderneming, toekomstperspectief voor medewerkers, duurzame relaties met klanten en een gezonde ecologie. Belangen die goed samen kunnen gaan maar ook flink kunnen conflicteren. Waar loopt u tegenaan in uw positie? Welke paradoxen houden u in de ban?  

 

Hoe goed bent u in uw contacten?

U zult het nodige in werking moeten zetten om voldoende informatie te vergaren en gevoel te krijgen bij kwesties om het juiste te doen. Dit vraagt ook een goed ontwikkeld intern kompas met op de windrichtingen: wijsheid, deugdelijkheid, integriteit en genietbaarheid. Als executive maakt u het verschil door de kwaliteit van uw relaties met andere mensen; u zit tenslotte niet letterlijk aan de knoppen. Dit vereist effectieve interpersoonlijke vaardigheden, stijl, emotionele intelligentie en zelfkennis. De deskundigheid hiervoor is ook niet altijd in de organisatie aanwezig. De executive coaching die ik bied, richt zich op het versterken van de relatie met uzelf, uw geschiedenis, ervaringen en toekomstbeelden Uw emoties en uw fysiek welzijn. En tevens op het versterken van de relatie met uw omgeving. De mensen waarmee u samenwerkt en de samenleving waarvoor u werkt.

 

Wat is uw persoonlijke stijl?

Achter elke leiderschapsstijl ligt een set van veronderstellingen en overtuigingen. Stijl heeft ook te maken met uw wereldbeeld en uw persoonlijke ontwikkeling. Wat er van anderen van u verwacht wordt aan leiderschapsstijl, is eveneens gebaseerd op veronderstellingen en overtuigingen. Het zijn vaak ongeschreven regels of verwachtingen waar u tevoren niet in gekend, maar wel op afgerekend wordt. In de coaching help ik u die regels te zien en te begrijpen en uw stijl te verbeteren. Zo vergroot u in  de organisatie en binnen uw netwerken uw impact. Voor mij is stijl ook goed zorgen voor jezelf: je geest voeden en lichaam gezond houden. Rust zoeken en je eigen emoties ervaren. Tijd nemen om na te kunnen denken. Mens zijn en aanwezig zijn voor uw naasten. Weten waarom u het allemaal doet.


Wat kunt u verwachten?

Kracht en bewustzijn ontwikkelen en uw kwaliteiten vergroten vereist reflectie.  Spiegelen en iemand in vertrouwen nemen om zorgen en dilemma’s te delen, uw gedachten te toetsen en om uw tekortkomingen te leren kennen, is soms (nog) niet mogelijk in de organisatie. Ik bied u een veilige plek, klankbord en spiegel. Ik ben betrokken en confronteer. Ik kijk met een integrale bril naar u als héél mens en niet alleen naar uw rol als executive. In de relatie die wij opbouwen help ik u te leren kijken naar terugkerende patronen en niet eerder ontdekte mogelijkheden van uzelf. Ik ben ambitieus en zal u ertoe aanzetten bewuster te zijn en het beste uit uzelf en anderen te halen. Mijn drive daarbij is dat als u het goede kunt doen, ik weet dat zoveel anderen de positieve effecten daarvan zullen ondervinden.

 

Werkwijze en kosten

Wij starten met een intake. Een intake duurt twee uur. Indien u in het eerste uur van de intake besluit geen samenwerking met ons aan te gaan dan is dit uur kosteloos. Het tweede uur gaan we dieper in op uw situatie en de aanpak. De kosten van de intake bedragen in dat geval € 320,-- euro. U ontvangt na de intake een offerte met daarin een weergave van het gesprek, uw vraagstelling, de te behalen doelen en een aanpak. Hierin spreken we ook het aantal coachingssessies af. Wij factureren achteraf en alleen de coachingssessies die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

De kosten voor executive coaching bedragen € 160,- per uur, exclusief btw. Een coachingssessie duurt doorgaans twee uur en vindt plaats in onze praktijk in Ooltgensplaat. Indien u wilt dat de coaching plaatsvindt op een andere plek, dan worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.


Neem hier contact op om te informeren naar de mogelijkheden of een verkennend gesprek.