Weer in balans met Psychosociale therapie

Als het leven niet vanzelf gaat

Omgaan met belangrijke levensvragen, verandering of verlies roept veel emoties op. Denk aan onzekerheid, spanningen, angst, verdriet of teleurstelling. Gevoelens die we krijgen bij geldzorgen, reorganisaties op het werk, conflicten, echtscheidingen, faillissementen, ziekte en andere verliezen. Wanneer u merkt dat uw gedachten, gevoelens en reacties niet helpend zijn en u het overzicht verliest, dan kun u vastlopen.

Zo kunt u ontdekken dat je beter voor anderen kunt zorgen dan voor uzelf, of werkt op een manier die uzelf of anderen schaadt. Ook kan het zijn dat u wel goed voor uzelf zorgt, maar anderen om u heen niet goed verdraagt. Of dat u zich niet goed kunt beheersen, snel in conflicten terecht komt of deze juist mijdt.
Dat geeft een machteloos gevoel. Wellicht doet u uw best, maar merkt u dat het niet lukt. Mogelijk wordt er iets van u gevraagd dat nog niet in uw repertoire zit. U heeft het nog nooit geleerd, of u heeft het op een manier geleerd die in het hier en nu niet (meer) werkt. U voelt zich onprettig, vaker onzeker en uit balans. Als dit langer duurt kan u zich depressief gaan voelen.


Neem uw eigen leven weer in handen

Met psychosociale therapie leert u met uw emoties om te gaan en meer grip te krijgen op en sturing te geven aan uw leven. U leert uzelf kennen en ontdekt wat u zelf in huis hebt om beter met moeilijke situaties om te gaan.
In psychosociale therapie kijken we naar drie momenten: het heden, het verleden en de toekomst:

•    Hoe gaat het in het heden: thuis en op het werk, met vrienden en met de omgang met uzelf?
     Wat gaat goed en wat is de ongewenste situatie?
•    Hoe ging het in het verleden: uit welk ouderlijk gezin komt u?
     Hoe ging het daar met u en wat heb u over uzelf en relaties geleerd?
•    Hoe zie u de toekomst: wat zou u graag zien ontstaan. 
     Wat kan het verschil maken zodat u zich beter voelt en hoe komt u daar?


Elk van deze momenten bekijken we integraal. Dat houdt in dat ik  met u kijk op mentaal, emotioneel, fysiek en zingevingsniveau. Daarbij kijken we steeds naar hoe dit bij u werkt en hoe u functioneert in relatie tot anderen en de situaties in uw leven.

Over balans

Uw persoonlijkheid is een unieke combinatie van ‘aangeboren’ en ‘aangeleerd’. Net als ieder mens bent u geboren met bepaalde genen, een eigen balans in allerlei stofjes in uw lichaam en hersenen waardoor u een natuurlijk temperament heeft. Daarnaast bent u gevormd door uw opvoeding. Het (basis)beeld dat u heeft over de wereld, de andere mensen en van uzelf, leerde u in uw gezin van herkomst. Nieuwe ervaringen schaven dit beeld nog steeds een beetje bij. Wat u eet, hoe u met uw lichaam omgaat en uw nachtrust heeft invloed op hoe u zich voelt.
Wij mensen leven ons leven en willen iets bereiken of betekenen en we mijden bepaalde dingen zoals ongemak en pijn. We zetten onszelf aan tot inspanning en tot ontspanning. Al deze dingen bij elkaar, de omstandigheden waarin u leeft en de mensen waarmee u omgaat en hoe u over dingen denkt, bepalen mede hoe u zich voelt. Het uit balans zijn van een van deze aspecten kan flinke gevolgen hebben voor uw gevoel van welzijn. Voor een deel speelt dit zich af in uw bewustzijn maar voor een deel ben u het ook niet bewust. Psychosociale therapie helpt u te begrijpen en ervaren wat er gaande is en hoe u de balans kunt herstellen.

Speciale aandacht voor uw ‘speciaaltjes’

Ontwikkelingskenmerken en persoonlijkheidskenmerken kunnen problemen geven voor uzelf of de mensen met wie u omgaat. Of het nu gaat om ADD, ADHD, bepaalde angsten, narcistische kenmerken of autistische trekken, het vraagt wel wat van u en deze anderen. Weten hoe het voor u werkt en leren er zo goed mogelijk  mee om te gaan is vaak een hele zoektocht. Psychosociale therapie ondersteunt u daarbij en u ontdekt mogelijkheden van uzelf waar u wel verder mee komt.
Zwaardere problematiek en sommige verslavingen vragen vaak specialistische behandeling, al dan niet in combinatie met psychosociale therapie. In dat geval wordt u door mij doorverwezen.

Hoe werkt het en wat zijn de kosten?

U start met een intake. Daarin beoordelen we samen of ik als therapeut en of psychosociale therapie voor u passend is. Indien u in het eerste uur van de intake besluit om niet verder te gaan. is dit eerste uur kosteloos. het tweede uur is de diagnostische intake waarin we inzoomen op uw vragen of problemen.  We spreken met elkaar af waar u aan wilt werken en wat haalbare verbeteringen zijn. Samen maken een inschatting van het aantal sessies en de frequentie. Wij sluiten vervolgens met elkaar een behandelovereenkomst.
Een normale sessie duurt 1,5 uur. Dit kost € 160,--. Dit is het particuliere tarief. U kunt ook kiezen voor korte sessies van 45 minuten. Komt u van ver dan is het zeker ook mogelijk te werken met een dubbele sessie. Indien u aanvullend verzekerd bent bij een zorgverzekeraar die complementaire zorg vergoed, krijgt u een deel van de kosten vergoed. Hoeveel dit is hangt af van de soort verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis.
Wij hebben een zakelijk tarief indien u via uw organisatie komt. 

Neem hier contact op om te informeren naar de mogelijkheden of een verkennend gesprek